برنامه سواد آموزی خانوادگی ASPIRE

خدمات:

خانواده های دارای کودکان ۰ تا ۷ سال و والدین نیازمند ESL و/یا GED  که در جنوب شرقی شهر استین زندگی میکنند میتوانند از خدامات ما با رجوع به دفتر مرکزی واقع در پشت دبیرستان Travis و نیز در طی دیدار های ماهانه ما در خانه هایشان استفاده نمایند.

راهکارها:

· کلاس های برای بزرگ سالن برای تربیت بهتر فرزندان بر پایه شواهد

· آموزش های مخصوص معلمان دوره پیش دبستانی

· آموزش های مخصوص بزرگ سالان(کسب مدرک دیپلم) GED ، ( کلاسهای برای اموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ) ESL ،کامپیوتر

· دیدارهای خانگی “والدین به مثابه معلمان”

· فعالیت های سوادآموزی بین نسلی

· استفاده از والدین داوطلب در کلاس های درس

اثرگذاری:ASPIRE

بالا بردن سطح سواد بزرگ سالان و کودکان.  توسعه توانایی و مهارت های والدین در تأمین نیازهای

سوادآموزی کودکان خود در خانه و مدرسه. اطلاعات و عملکرد مناطق آموزش و پرورش نشان می دهد که

عملکرد تحصیلی کودکان که از برنامه ASPIRE استفاده کرده اند حتی سالها بعد از به پایان رساندن این برنامه از گروه هم سن و سالهایشان بالاتر است.

نظر Tello Maria ،یکی از والدین که با استفاده از برنامه ASPIRE ، توانست GED خود را دریافت کند:

من به تمام اهدافم دست یافته ام. من در طول سال مطالب زیادی اموخته ام و خیلی خوشحالم که توانستم در این برنامه شرکت کنم و  بعنوان مثال اهمیت خواندن برای فرزندانم یاد گرفتم… در برنامه ASPIRE تشویق شدم که پیشرفت کنم و خودم را باور داشته باشم. من توانایی لازم را داشتم؛ فقط به ابزارهای صحیح نیاز داشتم و فکر می کنم از طریق این برنامه آنها را پیدا کرده ام.

مخاطب
Rob Patton, Senior Program Coordinator
512-841-8571
rpatton@ciscentraltexas.org

The ASPIRE Family Literacy program is supported by Austin Community College, The City Of Austin, Genevieve and Ward Orsinger Foundation, Travis County, and United Way for Greater Austin.

ASPIRE Family Literacy was the 2018 Impact Austin Education Grant Recipient.