ASPIRE

   برنامه سواد آموزی خانوادگی ASPIRE

خدمات:

خانواده های دارای کودکان ۰ تا ۷ سال و والدین نیازمند ESL و/یا GED  که در جنوب شرقی شهر استین زندگی میکنند میتوانند از خدامات ما با رجوع به دفتر مرکزی واقع در پشت دبیرستان Travis و نیز در طی دیدار های ماهانه ما در خانه هایشان استفاده نمایند.

راهکارها:

· کلاس های برای بزرگ سالن برای تربیت بهتر فرزندان بر پایه شواهد

· آموزش های مخصوص معلمان دوره پیش دبستانی

· آموزش های مخصوص بزرگ سالان(کسب مدرک دیپلم) GED ، ( کلاسهای برای اموزش زبان انگلیسی به عنوان زبان دوم ) ESL ،کامپیوتر

· دیدارهای خانگی “والدین به مثابه معلمان”

· فعالیت های سوادآموزی بین نسلی

· استفاده از والدین داوطلب در کلاس های درس

اثرگذاری:ASPIRE

بالا بردن سطح سواد بزرگ سالان و کودکان.  توسعه توانایی و مهارت های والدین در تأمین نیازهای

سوادآموزی کودکان خود در خانه و مدرسه. اطلاعات و عملکرد مناطق آموزش و پرورش نشان می دهد که

عملکرد تحصیلی کودکان که از برنامه ASPIRE استفاده کرده اند حتی سالها بعد از به پایان رساندن این برنامه از گروه هم سن و سالهایشان بالاتر است.                                            

نظر Tello Maria ،یکی از والدین که با استفاده از برنامه ASPIRE ، توانست GED خود را دریافت کند:

من به تمام اهدافم دست یافته ام. من در طول سال مطالب زیادی اموخته ام و خیلی خوشحالم که توانستم در این برنامه شرکت کنم و  بعنوان مثال اهمیت خواندن برای فرزندانم یاد گرفتم… در برنامه ASPIRE تشویق شدم که پیشرفت کنم و خودم را باور داشته باشم. من توانایی لازم را داشتم؛ فقط به ابزارهای صحیح نیاز داشتم و فکر می کنم از طریق این برنامه آنها را پیدا کرده ام.